flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

НСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

 

1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» , визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Вознесенським міськрайонним судом Миколаївської області (далі –суд).

2. Відповідальна особа, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою керівника апарату суду (або особу, яка її заміщує), а керівник апарату суду повідомляє службовою запискою відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області (далі – ТУ ДСА України в Миколаївській області), їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

3. Відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає до відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Миколаївській області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N740 (додаток 1).

5. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію,здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

6. Відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України в Миколаївській області упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт керівника апарату суду та особу, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення відповідальна особа надає копії документів запитувачу інформації.

7. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок територіального управління ДСА України, про що відділ планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності територіального управління повідомляє службовою запискою відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій.

 Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 Додаток 2

Надавач послуг: ТУ ДСА України в Миколаївській області

Реєстраційний рахунок:______________________________

МФО банку:________________________________________

Код ЄДРПОУ: ______________________________________

Платник: __________________________________________

 

 

РАХУНОК №_______

від ____ ________________ 20 ____ року

 

№ з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна (без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

     

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

     

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

     
 

РАЗОМ

     

 

Всього до сплати: ____________________________________________________________

(сума прописом)

 

Керівник ________________                                      Головний бухгалтер _____________