flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До відома мешканців міста Вознесенськ та Вознесенського району

З 01.07.2015 року починає роботу Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області, який надаватиме правову допомогу особам, зазначеним у статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», а саме:

1) особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

До звернення зазначені особи додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу,

-довідку про отримання (неотримання) соціальної допомоги за формою, встановленою у Додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністрерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345, зареєстрованої у Мін’юсті 6 жовтня 2006 року за № 1098/12972, пенсійне посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

-довідку про розмір пенсії, обчисленої відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України. Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2002 року за № 112/6400 або довідку про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії,

2) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, безпритульним дітям, дітям, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї.

До звернення зазначені особи додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника,

-документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі),

-рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей - у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

-заяву або повідомлення про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу вчинення, складені в довільній формі - у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї,

3) особам, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”.

До звернення зазначені особи додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності),

-довідку про звернення за захистом в Україні, за формою, затвердженою наказом МВС від 07 вересня 2011 року № 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», зареєстрованим в Мін'юсті 5 жовтня 2011 року за № 1146/19884,

-рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності), за формою, затвердженою наказом МВС від 07 вересня 2011 року № 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», зареєстрованим в Мін'юсті 5 жовтня 2011 року за № 1146/19884;

4) ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань.

До звернення зазначені особи додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-посвідчення встановленого зразка, за формою, визначеною у додатку № 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302,

-посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання - у разі

звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

5) особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; паспорт або інший документ, шо посвідчує особу.

До звернення зазначені особи додають:

-ухвалу суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною; паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників,

-паспорт або інший документ, шо посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

-посвідчення про призначення опікуном (піклувальником) встановленого зразка, за формою, встановленою у додатку 3 до пункту 3.1 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Держкомсім'ямолоді, МОЗ, Міносвіти, Міпсоцполітики від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, зареєстрованим в Мін'юсті 17 червня 1999 р. за № 387/3680;

-рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

-копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

6) особам, щодо яких суд розглядає справупро надання психіатричної допомоги в примусовому порядку; паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу.

До звернення зазначені особи додають:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

-документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) - у разі наявності;

-копію ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

7) особам, реабілітованим відповідно до законодавства України, паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

До звернення зазначені особи додають:

-посвідчення про право на пільги реабілітованих, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24 червня 1991 року

№ 48.

Звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги подається мешканцями міста Вознесенськ та Вознесенського району до:

Вознесенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, буд. 24.

Електронна пошта : voznesensk.mykolaiv@legalaid.gov.ua

Номера телефонів Вознесенського МЦ: (05134)32514, (05134)32534