flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Указ Президента України "Про утворення Національного антикорупційного комітету "

15 травня 2012, 09:55
У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

      Про утворення Національного антикорупційного комітету 

       { Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 
         N 454/2010 ( 454/2010 ) від 26.03.2010
         N 890/2011 ( 890/2011 ) від 01.09.2011 }
 
     З метою кардинального поліпшення ситуації у сфері боротьби  з 
корупцією в Україні,  забезпечення узгодженості дій правоохоронних
органів у цій сфері,  здійснення реальних  кроків  для  повернення
довіри  громадян  до  влади,  суттєвого  поліпшення інвестиційного
клімату,   зміцнення   партнерських   відносин   із    міжнародним
співтовариством,  неухильного  дотримання  конституційних  прав  і
свобод людини в інтересах утвердження законності  і  правопорядку,
керуючись   Законом   України  "Про  основи  національної  безпеки
України" (  964-15  ),  яким  поширення  корупції,  хабарництва  в
органах    державної   влади,   зрощення   бізнесу   і   політики,
організованої злочинної діяльності визначено  основними  загрозами
національній   безпеці  України,  стабільності  в  суспільстві  та
відповідно до  частини  другої  статті  102,  пунктів   1   і   28
частини першої  статті  106  Конституції  України  (  254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утворити   Національний   антикорупційний    комітет    як
консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
      {  Стаття  2 втратила чинність на підставі  Указу  Президента
N 890/2011 ( 890/2011 ) від 01.09.2011 }
      {  Стаття  3 втратила чинність на підставі  Указу  Президента
N 890/2011 ( 890/2011 ) від 01.09.2011 }
 
     4. Виконавчому  секретареві  Комітету  внести  у  двотижневий
строк проект Положення про Національний антикорупційний комітет та
пропозиції щодо його персонального складу,  передбачивши входження
в установленому порядку до його складу  керівників  правоохоронних
та  інших  державних  органів,  представників профільних комітетів
Верховної Ради України,  громадських організацій, провідних учених
та інших фахівців.

     5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ 

 м. Київ, 26 лютого 2010 року 
          N 275/2010