flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План заходів щодо запобігання і протидії корупції в Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області на 2012 рік

15 травня 2012, 09:57

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова Вознесенського

міськрайонного суду

___________О.М.Тустановський

«03» травня 2012 р.

 

П Л А Н

заходів щодо запобігання і протидії корупції в

 Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області  на 2012 рік

 

п/п

Зміст заходу

Механізм реалізації

Відповідальні

за виконання

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

Забезпечення функціонування розділу «Запобігання корупції» на офіційному сайті суду

робота веб-сайту

головний спеціаліст з інформаційних технологій

Піканер А.І.

постійно

 

2

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання держслужбовцями покладених на них обов’язків і завдань

відповідно до вимог ЗУ «Про державну службу»

консультант з кадрової роботи Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

протягом року

 

3

Організація роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції шляхом проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників суду з питань дотримання положень ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», інших актів антикорупційного спрямування

під час здійснення заходів з навчання

заступник керівника апарату Аннєнкова В.Ф.

протягом року

 

4

Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад держслужбовців щодо спеціальних обмежень, встановлених ЗУ «Про державну службу», ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», знання цими особами норм антикорупційного законодавства

під час оформлення документів на проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

консультант з кадрової роботи Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

протягом року

 

5

Запровадження внесення до особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву держслужби на ІІІ-ІУ категорії посад, питань з вивчення антикорупційного законодавства

внесення особисто до особистого річного

плану

консультант з кадрової роботи Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

при формуванні кадрового резерву

 

6

Проведення семінарських занять з новопризначеними дежслужбовцями з питань запобігання та протидії корупції, дотримання етики поведінки держслужбовця

під час проведення занять в системі навчання

заступник керівника апарату Аннєнкова В.Ф.

після призначення на посаду

 

7

Забезпечення в межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблемних питань

відповідно до ЗУ «Про звернення громадян»

заступник керівника апарату Аннєнкова В.Ф.

постійно

 

8

У разі недодержання держслужбовцями законодавства про держслужбу, про запобігання і протидії корупції, проведення службових розслідувань

відповідно до постанови КМУ від 13.06.2000 р. №950

консультант з кадрової роботи Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

постійно

 

9

Забезпечення подання інформації щодо результатів розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування (перевірки)

службові записки та відповідні листи

керівник апарату Єрьоміна Т.О.

постійно

 

 

 

 

 

Керівник апарату

Вознесенського міськрайонного суду:                                                                            Т.О.Єрьоміна