flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План заходів щодо запобігання і протидії корупції в Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області на 2016 рік

21 березня 2016, 11:40

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова Вознесенського

міськрайонного суду

___________О.М.Тустановський

«22» лютого 2016 р.

 

П Л А Н

заходів щодо запобігання і протидії корупції в

Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області на 2016 рік

№ п/п

Зміст заходу

Механізм реалізації

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

Забезпечення функціонування розділу «Запобігання корупції» на офіційному сайті суду

робота веб-сайту

головний спеціаліст з інформаційних технологій Піканер А.І.

постійно

 

2

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань

відповідно до вимог ЗУ «Про державну службу»

консультант із кадрової роботи Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

протягом року

 

3

Організація роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції шляхом проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників суду з питань дотримання положень ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», інших актів антикорупційного спрямування

під час здійснення заходів з навчання

заступник керівника апарату Кузьменко О.І.

протягом року

 

4

Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців щодо спеціальних обмежень, встановлених ЗУ «Про державну службу», ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», знання цими особами норм антикорупційного законодавства

під час оформлення документів на проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

консультант із кадрової роботи Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

протягом року

 

5

Запровадження внесення до особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву державної служби на ІІІ-ІУ категорії посад, питань з вивчення антикорупційного законодавства

внесення особисто до особистого річного плану

консультант із кадрової роботи Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

при формуванні кадрового резерву

 

6

Проведення семінарських занять з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії корупції, дотримання етики поведінки державного службовця

під час проведення занять в системі навчання

заступник керівника апарату Кузьменко О.І.

після призначення на посаду

 

7

Забезпечення в межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблемних питань

відповідно до ЗУ «Про звернення громадян»

заступник керівника апарату Кузьменко О.І.

постійно

 

8

У разі недодержання державними службовцями законодавства про держслужбу, про запобігання і протидії корупції, проведення службових розслідувань

відповідно до постанови КМУ від 13.06.2000 р. №950

консультант із кадрової роботи Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

постійно

 

9

Забезпечення подання інформації щодо результатів розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування (перевірки)

службові записки та відповідні листи

керівник апарату Єрьоміна Т.О.

постійно

 

 

Керівник апарату
Вознесенського міськрайонного суду                                                              Т.О.Єрьоміна