flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План заходів щодо запобігання і протидії корупції в Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області на 2017 рік

10 січня 2017, 15:11

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова Вознесенського

міськрайонного суду

___________О.В.Вуїв

«03» січня 2017 р.

 

П Л А Н

заходів щодо запобігання і протидії корупції в

 Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області  на 2017 рік


п/п

Зміст заходу

Механізм реалізації

Відповідальні
за виконання

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

Забезпечення функціонування розділу «Запобігання корупції» на офіційному сайті суду

робота веб-сайту

головний спеціаліст з інформаційних технологій Піканер А.І.

постійно

 

2

Забезпечення об’єктивної атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань

відповідно до вимог ЗУ «Про державну службу»

провідний спеціаліст Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

1-квартал 2017 року

 

3

Організація роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції шляхом проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників суду з питань дотримання положень ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», інших актів антикорупційного спрямування

під час здійснення заходів з навчання

заступник керівника апарату Кузьменко О.І.

протягом року

 

4

Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців щодо спеціальних обмежень, встановлених ЗУ «Про державну службу», ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», знання цими особами норм антикорупційного законодавства

під час оформлення документів на проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

провідний спеціаліст Жечева Н.І.,

керівник апарату Єрьоміна Т.О.

протягом року

 

5

Проведення семінарських занять з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії корупції, дотримання етики поведінки державного службовця

під час проведення занять в системі навчання

заступник керівника апарату Кузьменко О.І.

після призначення на посаду

 

6

Забезпечення в межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблемних питань

відповідно до ЗУ «Про звернення громадян»

заступник керівника апарату Кузьменко О.І.

постійно

 

7

У разі недодержання державними службовцями законодавства про держслужбу, про запобігання і протидії корупції, проведення службових розслідувань

відповідно до ст..69 ЗУ «Про державну службу»  від 10.12.2015 р. № 889-19

провідний спеціаліст Жечева Н.І., керівник апарату Єрьоміна Т.О.

постійно

 

8

Забезпечення подання інформації щодо результатів розгляду повідомлень про випадки корупції та проведення службових розслідувань (перевірок)

службові записки та відповідні листи

керівник апарату Єрьоміна Т.О.

постійно

 

 

Керівник апарату
Вознесенського міськрайонного суду                                                               Т.О.Єрьоміна